Botox Stockholm

Behandla med botox i Stockholm

Botulinumtoxin eller Botox som det heter i folkmun är ett muskelavslappnande medel som används frekvent inom både sjukvården och den estetiska industrin. Toxinet (ex. botox produceras av bakterien Clostridium Botulinum. Idag finns det sju olika subtyper av botulinumtoxin men det är endast typ A och B som används kliniskt. Verkningsmekanismen bygger på att botulinumtoxinet hämmar muskelkontraktionen i muskeln där det sprutas in. Detta genom att påverka nerverna som ansvarar för muskelkontraktion. Acetylkolin är ett signalämnen som frisätts i nervändsluten vid förbindelsen mellan nerver och muskler och orsakar en muskelkontraktion. Botox hämmar frisättningen av acetylkolin i nervändsluten vilket leder till att muskeln inte kan kontrahera.

Inom sjukvården kan man behandla en rad olika tillstånd med Botox, såsom migrän, skelning, spasticitet, cervikal dystoni och urinläckage. Det var tack vare sidoeffekterna som uppstod i samband med botoxbehandlingarna som man upptäckte att botox även går att använda i ett estetiskt syfte. Effekterna av medlet som uppstod var, som de flesta idag, en reduktion av rynkor och linjer i ansiktet.

Tack vare att botox är säkert, har låg frekvens av biverkningar samt ger goda och förutsägbara resultat har det det senaste åren blivit en mycket populär estetisk injektionsbehandling. Värt att poängtera är att behandlingen endast får ges av läkare, tandläkare och sjuksköterska som dessutom har adekvat kompetens för behandlingen.

Vilka områden går att behandla med botox hos er?

De vanligaste behandlingsområden på vår klinik i Stockholm är panna, glabella (argrynka) och kråksparkar (skrattrynka) . Andra behandlingsområden är näsrynkor, gummy smile, apelsinhaka, sura mungipor samt rynkor på halsen. Är man en erfaren behandlare kan man behandla migrän, tandgnissling/tandpressning samt överdrivna svettningar (hyperhidros) med botox. Antalet injektioner och dos varierar beroende på vilket område man behandlar.

Botox som behandling mot överdrivna svettningar:

För de som lider av överdrivna svettningar under armhålor och handflator är Botox en effektiv behandling mot det. Oftast har dessa patienter testat andra behandlingar såsom Absolut Torr utan tillräckligt tillfredsställande effekt. Genom att administrera botox under huden kan man hämma svettkörtlarna i det området vilket leder till en omedelbar minskning av svettningar i det behandlade området. Effekten håller i ca 7 månader med individuella variationer förekommer.

Botox för behandling mot tandgnissling/tandpressning:

Lider man av tandgnissling/tandpressning så kan man behandla det med Botoxinjektioner. De allra flesta som gnisslar och pressar tänder gör det nattetid och kan då vakna upp med huvudvärk, spända och ömma käkar samt tandvärk. Vid långvarig tandgnissling kan ens egna tänder bli så pass nednötta att hela bettet sjunker samman, i de fallen blir det aktuellt med omfattande bettrehabiliteringar för att återställa bettets normala funktion. I första hand rekommenderas bettskena som man sover med på natten men inte alla patienter klarar av att använda en sådan för att bettskenor kan upplevas klumpiga och jobbiga. Dessutom är det många som gnisslar och pressar tänder dagtid och därför blir inte bettskena den optimala lösningen. 

För dessa patienter kan man erbjuda botox som man sprutar in i den stora tuggmuskeln, masseter. Effekten blir att muskeln försvagas och man kommer inte orka att gnissla eller pressa tänder. En sidoeffekt som tillkommer är att ansiktet blir smalare vid käkvinkeln, man får en så kallad jaw-slimming i och med att botoxen ger en förminskning av masseter muskeln. Full effekt av medlet uppnås efter ca 2-3 veckor och för de flesta håller det mellan 3-6 månader. Det är dock inte ovanligt att vissa har effekt upp till 10 månader efter behandlingen.

Vad ska man tänka på innan en behandling med botox?

Innan behandlingen med Botox går någon av våra medicinska experter alltid igenom dina önskemål och förväntningar. Du får fylla i en hälsodeklaration och du får både muntlig och skriftlig information på vad man ska tänka på både innan och efter behandlingen.

  • Kontraindikationerna för Botoxbehandling är:
  • Känd överkänslighet mot botox
  • Infektion i det planerade injektionsstället
  • Allmän sjukdomskänsla eller feber
  • Gravida och ammande

Hur går en botoxbehandling till?

Botoxen förbereds genom att lösas upp i steril fysiologisk koksaltlösning enligt en spädningstabell.

Området för injektion tvättas med klorhexidin och någon bedövning innan brukar sällan behövas. Därefter markerar vi ut med en penna våra injektionspunkter. Optimala dosnivåer samt antalet injektionsställen per muskel är för de flesta indikationerna fastställda. Vi injicerar sedan in botoxen i muskeln eller under med en specialnål som är supertunn för att minska obehaget så mycket som möjligt. Total behandlingstid är 30 minuter men själva injektionerna tar inte mer än 5-10 minuter.

Inom 2-3 veckor efter behandling är du välkommen på ett kostnadsfritt återbesök på vår klinik i Stockholm där vi eventuellt gör en touch-up.

Vad ska man tänka på efter behandling med botox?

  • Undvik hård fysisk aktivitet samma dag
  • Undvik bastu och varma bad samma dag
  • Försök att inte ligga ner de närmaste 4 timmarna efter behandlingen
  • Sminka dig inte på de närmaste 4 timmarna
  • Skrubba och massera ej ansiktet i injektionsområdet 4 timmar efter

När ser man effekt av behandlingen med botox och hur länge varar effekten?

Botox visar sin effekt efter 2-4 dagar och full effekt uppnås efter 2-3 veckor. Effekten varar mellan 3-6 månader. Vid behandling av hyperhidros under armhålorna har man effekt i genomsnitt 7,5 månader och ca en fjärdedel upplever effekt 1 år efter behandlingen.

Vanliga biverkningar och komplikationer vid behandling med botox:

Huvudvärk, rodnad, svullnad och blåmärke är de vanligaste. Infektioner förekommer men är sällsynt i ansiktsregionen. Hängande ögonlock, så kallad ptos, förekommer men är sällsynt hos en erfaren behandlare.

När kan man återupprepa botoxbehandlingen?

Tidigast efter 3 månader kan du återupprepa behandlingen med botox.

Pris för behandling med botox:

1 område – 1800:-

2 områden – 2800:-

3 områden – 3800:-

Tandgnissling/Tandpressning – 4500:-

Hyperhidros/överdriven svettning – 4500:-

Vanliga frågor och svar om Botox

Hur ofta man väljer att utföra botoxbehandlingar är individuellt. Botox håller dock i 3-4 månader innan effekten går ut, vi gör därför inga behandlingar förens 3 månader har gått sedan din senaste behandling.
Detta för att det finns en risk för resistensutveckling om man utför behandlingar med tätare mellanrum än 3 månader. 
Botox kan användas och används i medicinskt syfte för att behandla migrän. Studier har visat på bra effekt även vid andra tillstånd som spänningshuvudvärk samt tandpressning/gnissling. 
Vetenskapen bakom det är som så att man med botox blockerar signaler till muskeln. Detta leder till att muskeln väg till ansträngning bli längre och man slappnar av i muskeln. På så sätt får man inte heller den typiska huvudvärken associerat med spänningstillstånd.
Tiden till effekt beror till stor del på individuella faktorer samt vilken typ av botox (botolinumtoxulin) man använder sig utav.
De produkterna vi arbetar med ger effekt efter några dagar, maxeffekten ser man dock efter tre veckor. Därför brukar vi alltid rekommendera att man väntar ut sina tre veckor innan man bokar en korrigering.