Hyalase, vad är det?

Vad är hyalase och hur fungerar det?

För att förklara vad hyalase är och hur det funkar behöver vi nörda ner oss rejält. Vi kommer att försöka hålla det så enkelt och informativt som möjligt.

Hyalase är ett enzym, dvs ett spjälkningsämne. På samma sätt som vi har enzym i saliven och matsäcken som bryter ned proteiner. Har vi enzymer på alla andra platser i kroppen som var och en har en funktion. Just hyalase har som funktion att bryta ned hyaluronsyra. Vilket är anledningen till att det är en så användbar produkt inom estetiska injektioner.

Vad är Hyaluronsyra?

Hyaluronsyra är ett kroppseget ämne som finns bland annat runt våra celler. Det har en unik förmåga att binda väldigt stora mängder vätska. Förutom att vara livsnödvändigt så bidrar det även med fukt, volym, struktur, spänst och elasticitet till huden. Brist på hyaluronsyra kan leda till att huden blir torr och slapp.

Hyaluronsyra bryts ned med åldern, men även av solljus, rökning mm. Detta är en av anledningarna till att det är dåligt för huden att sola och röka och varför vi förlorar struktur och volym mes åldern.

Förutom att finnas naturligt i kroppen finns det även framställd hyaluronsyra som kan användas för att återställa volym. Det vi kallar fillers samt profhilo är två varianter på hyaluronsyra. Syftet med användningen av dessa produkter är olika beroende på storleken på molekylerna på hyaluronsyran, samt om molekylerna är bundna till varandra eller inte. Större molekyler ger mer volym. Obunden hyaluronsyra stimulerar och ger mer generell volymtillförsel. Bunden hyaluronsyra används för att behandla specifika områden.

Varför vill man ha ett ämne som bryter ned hyaluronsyra som har goda egenskaper för vår hud?

I just estetiskt syfte fyller det en viktig funktion, den bryter ned fillers. Filler är nämligen korsbunden hyaluronsyra som vi använder för estetiska injektioner. Skillnaden mellan korsbunden och icke korsbunden hyaluronsyra är att korsbunden hyaluronsyra är svårare för kroppen att bryta ned. Det lämpar sig därför bättre för estetiska injektionsbehandlingar av specifika områden. 

Det händer att man behöver bryta ned fillers av olika anledningar. Det kan vara att komplikationer tillstött eller att man önskar ta bort gammal fillers som man inte är helt nöjd med. Då fyller hyalase en viktig funktion, det bryter ned hyaluronsyran som fillersen består utav och kroppen rensar därefter ut de ämnena som består efter att fillersen är nedbruten. 

Denna process går så snabbt som några minuter och fortsätter i ca 1 dag. Dvs när du injicerar hyalase får du se en direkt effekt samt en effekt som visar sig någon/några dagar senare.

Påverkar hyalase kroppens egna hyaluronsyra?

Svaret är ja. Tyvärr får man räkna med att hyalase bryter ned lite av kroppens egna hyaluronsyra när man tar bort fillers. Oftast behövs en månad för att kroppen ska återställa den förlorade hyaluronsyran. Detta är anledningen till att det kan se lite ”tomt” och skrynkligt ut efter en behandling med hyalase.

Är hyalase farligt?

I de absolut flesta fallen är det helt ofarligt. Man kan dock få allergiska reaktioner av hyalase och vet man med sig att man har en tendens att reagera på mycket, eller om man tidigare haft en anafylaxi så är det viktigt att man informerar om det. Hos oss blir man alltid tillfrågad om allergier samt får genomgå ett pricktest inför en behandling med hyalase.

Vad är ett pricktest?

Ett pricktest är en metod vi har att tillgå för att utvärdera om det föreligger en överkänslighet. Det går till så att vi inför en behandling injicerar motsvarande en droppe hyalase under den yttersta delen av huden. Vid en överkänslighetsreaktion så blir det rött, svullet och kan klia.

Vanliga frågor om hyalase

Hur snabbt verkar det?

Hyalase verkar nästan direkt när vi injicerar medlet. Vi injicerar dock hyalase tillsammans med vätska och det krävs att volymen från vätskan försvinner från kroppen för att man ska se resultaten. Resultaten kan man se efter 10 minuter.

Hur länge verkar det?

Hyalase verkar i max 2-3 dagar. Den större delen av effekten får man dock under behandlingsdagen

Gör det ont?

Vissa upplever att det svider till en del. Hyalase blandas ut med saltvatten vilket kan vara en delförklaring till att det svider. Önskar man en smärtfri behandling så kan vi alltid lägga bedövning.

Hur mycket kostar en behandling hos er?

För 1500 kr tar vi bort motsvarande en ml fillers. Det kan dock vara olika svårt att få bort fillers och ibland kan det behövas fler besök för att få bort all fillers.

Varför går det inte att ta bort mina fillers med hyalase?

Det kan finnas olika anledningar till att fillers inte går att få bort. Viss fillers är svårare än annan att få bort. T.ex har vi stylage som är en lite hårdare fillers, resultaten håller längre men det är också en fillers som är svårare att få bort. Viss filler är uppbyggd så att den i princip inte går att ta bort med hyalase, vi jobbar inte med någon sådan filler. I värsta fall kan man ha varit hos en behandlare som köpt sina produkter på ”svarta marknaden” och då är det inte alltid säkert att det är en hyaluronsyra som har injicerats.

Sammantaget är hyalase ett väldigt värdefullt ämne inom den estetiska branschen. Den används för att behandla allvarliga och mindre allvarliga komplikationer. Precis som vid all injektionsbehandling finns risker och det är därför vi tycker att all behandling med fillers ska vara noggrant genomtänkt.