Skalfasader

Skalfasader i Stockholm

Skalfasader är en permanent behandling för att täcka skönhetsfel på tänderna.
Det är ett tunt skal byggt av porslin som används för att justera form och färg på tänderna.
Skalfasader går att göra utan att borra på tänderna och kallas då non prep fasader.

Vad går att behandla med skalfasader?

Vårt arbete med skalfasader är främst för att åtgärda estetiska fel, det kan vara missfärgningar, frakturer eller avvikande form och ibland även lättare snedställningar. Är man intresserad av att göra en bettförändringar rekommenderar vi dock Invisalign för bästa resultat. 

Hur går en behandling med skalfasader till?

En behandling med skalfasader inleds med en konsultation. Under konsultationen går vi igenom dina önskemål med behandlingen. Vid samma besök kan vi sedan börja planera för behandlingen. Vi tar då foton och ett digitalt 3D avtryck av tänderna.
Sedan går vi noggrant igenom dina önskemål om form, färg och struktur. Vi kommer även att titta igenom bilder på riktiga fall med skalfasader där du får kommentera om vad som är fint och mindre fint.

Under det andra besöket får du se igenom en gipsmodell med det potentiella resultatet. Du får även testa en temporär uppsättning av resultatet i munnen. Genom den temporära uppsättningen får du en uppfattning om storlek, och form på tänderna.
Skulle du vilja korrigera utseendet gör vi det på plats och dokumenterar alla förändringar.

När formen är godkänd sätter vi igång med arbetet för skalfasader. Under 1-2 besök förbereder vi tänderna genom att borra ca 0.5 mm på tanden. Sedan tas ett avtryck och tandteknikern påbörjar framställningen av skalfasader.

Under det sista besöket sätts skalfasaderna på plats och cementöverskott tas bort.

Är det någon skillnad på skalfasader och hollywood smile?

I grunden är det ingen skillnad mellan skalfasader och hollywood smile.
Tidigare har det varit en mer allmänt känd synonym till skalfasader. På senare tid har det dock blivit mer synonymt med väldigt vita tänder med få strukturer och detaljer. Oftast fräser man ut tänderna ur en maskin som inte har möjligheten att skapa olika djup och färger.

Vi föredrar att jobba med porslin för att bygga skalfasader.
Det ger ett mer högestetiskt resultat som efterliknar riktiga tänder, samtidigt som det går att få vitt.

Varför ska jag göra mina skalfasader på Purakliniken?

Arbetet med skalfasader är ett artistiskt arbete.
Resultaten är högst beroende av enskilda tandläkare och tandtekniker, deras artistiska kompetens, skönhetsideal och lyhördhet för patientens önskemål. Det viktiga när du gör en behandling med skalfasader är att att hitta en klinik var behandlingsresultat tilltalar dig.

Ett fall där patienten tidigare gjort skalfasader även kallat hollywood smile (övre bild).

Patienten var missnöjd med tänderna pga den enformat vita färgen samt den dåliga kantanslutningen vilket resulterade i inflammerat och irriterat tandkött. Den nedre bilden visar resultatet efter omgörning med handskiktade porslinsfasader.

Hur länge håller skalfasader?

Skalfasader är en permanent behandling som är tänkt att hålla i 15-20 år. I många fall livet ut. Det är dock viktigt att man sköter hygienen noggrant då fasader i sig inte kan drabbas av karies men gränsen/övergången mellan fasaderna och den egna tanden kan få karies, skulle det ske behöver man byta ut fasaden och laga hålet.

Skalfasader omfattas av 2 års garanti både från vårt håll och tandteknikern.

Gör det ont att få skalfasader

Skalfasader är en smärtfri behandling som utförs under lokalanestesi. Det är dock inte helt ovanligt med ilningar innan skalfasaderna cementeras fast.

Kommer jag få ”vampyrtänder”?

Det enkla svaret är nej, skalfasader ska vara minimalinvasivt, det innebär att vi borrar sä lite som möjligt. 

I vissa fall kan man behöva borra lite mer, t.ex om man vill ha väldigt vita tänder och den egna tanden är gul. Detta pga man behöver tillräckligt med utrymme för att täcka den egna tandens färg. 

Vi tar dock aldrig bort så mycket av frisk tandvävnad vid en skalfasadsbehandling då mycket frisk tandsubstans innebär längre hållbarhet för fasaderna.

Gör ni non prep fasader (fasader utan borrning)

Ja det gör vi, det är dock viktigt att poängtera att alla inte är kandidater för non prep fasader.

Det finns mängder med bilder på nonprepfasader på nätet. Resultatet ser i många fall bra ut gentemot hur det såg ut innan men får man se det på nära håll i olika vinklar så finns en risk att många utav dessa fall inte är helt optimala vad gäller estetik eller funktionalitet.

Då man behöver bygga fasaderna över den egna tanden riskerar resultatet bli bulligt, mindre hållbart samt störande för mjukvävnaden.

För bästa resultat behöver man uppfylla vissa kriterier.

Lämplig för skalfasader med non prep teknik är:

  • Tänder som är tippade innåt eller står rakt ned (ska ej vara tippade utåt) – riskerar ge bulliga resultat annars
  • Ingen större förändring av färg ska göras – vill du förändra färgen är skalfasader utan borrande för tunna för att gömma den egna tandens färg
  • Du ska ha mellanrum mellan tänderna – riskerar sitta för tight och dåligt mot tänderna annars (och därmed ramla av enklare)

Vad har jag i munnen i väntan på mina fasader?

I väntan på fasaderna får du en temporär upsättning med tänder. Detta dels för att behålla funktionen och skydda den egna tanden. Dels för att du ska känna av och vänja dig med dina fasader.
Tänderna är i form likt de skalfasaderna du kommer få.
Däremot saknar de strukturen, färgen och detaljerna som dina färdiga tänder kommer att ha.

Täcks skalfasader av det statliga tandvårdsstödet?

Skalfasader täcks inte av det statliga tandvårdsstödet.

Som patient kan det vara svårt att veta om man är i behov av skalfasader eller kronterapi (porslin även på insidan av tanden). I många fall är kronterapi en mer lämplig behandling som rent estetiskt inte skiljer sig från skalfasader.

Därför rekommenderar vi alltid att man kommer in på en konsultation där våra tandläkare kan avgöra om du kan komma att få statligt stöd för din behandling.

Priser för skalfasader

 8500:-/tand

Vid större fall (8 tänder eller fler) ingår en bettskena efter behandling