Boka tid online

Integritetspolicy

/
Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet

Registrering av Personuppgifter vid Tandvårdsbesök

När du besöker Purakliniken registreras uppgifter om dig. Vi är skyldiga enligt Patientdatalagen att samla in dina personuppgifter för att kunna erbjuda en säker och trygg tandvård.

Vi behandlar dina personuppgifter (exempelvis namn, adress och personnummer)med stor försiktighet och följer strikt regelverket i PuL (personuppgiftslagen), patientdatalagen och GDPR.

Genom att använda Puraklinikens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Samt att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

Vilken information samlar vi in?

  • Besök på våra kliniker
  • Diagnoser, sjukdomar och munhälsorelaterade problem
  • Genomförda behandlingar
  • Ekonomiska transaktioner

Denna information lagras i vårt datasystem under lång tid (patientjournaler för all framtid.) för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vår vård.

Registrering av Personnummer vid Bokningsflöde

När du anger ditt personnummer i vårt bokningsflöde sparas det i vårt datasystem. Detta gör det möjligt för oss att effektivisera och förbättra våra tjänster samt att säkerställa en trygg vård. När du fyller i ditt personnummer samtycker du till ovanstående hantering och lagring. Vid detta skede används det inte i direkt marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsansvarig

PuraKliniken är ansvarig för behandlingen och användningen av personuppgifter.

Tystnadsplikt

Vi värnar om din integritet och följer tystnadsplikten enligt gällande lagstiftning patientsäkerhetslagen (2010:659). All information du delar med oss behandlas konfidentiellt och sprids inte utan ditt samtycke. Alla på kliniken omfattas av tystnadsplikten.

Gäller bland annat:
Behandlingshistorik
Medicinsk historik
Sjukdomar/besvär/hälsotillstånd
Personuppgifter

Rättigheter och Sekretess

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av dina personuppgifter. Vi delar inte din journal med nära anhöriga eller vänner utan ditt uttryckliga samtycke.

Undantag i Sekretess

Vissa undantag i sekretessen kan förekomma enligt lag, såsom när myndigheter begär uppgifter för brottsbekämpning eller vid rättsmedicinska undersökningar.
Vårdnadshavare har oftast tillgång till barnets journal fram tills att han/hon blir 18 år. Det finns dock inskränkningar, t.ex. om en vårdgivare misstänker att barnet far illa hos sin vårdnadshavare eller om hälsan är i fara.

Journalhantering

Vi följer noggrant lagens krav på journalföring och dokumentation av behandlingar. Journalerna är vårt verktyg för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i vår vård.

Patientsäkerheten garanteras genom att samtliga daganteckningar signeras och att behandlingshistoriken  sparas under 10 år.

Ändringar i vårt journalsystem kan endast göras före signering och samma dag som daganteckningen skrivs.

Dina Rättigheter hos Purakliniken

Tillgång till Dina Data

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har. När det gäller din patientjournal kan du begära utdrag inom rimlig tid efter en identifieringskontroll. För begäran om information, vänligen kontakta oss via e-post på info@purakliniken.se eller hämta ut den på någon av våra kliniker med uppvisande av id-handling. Alternativt kan den skickas via rekommenderat brev.

Rättelse av Uppgifter

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt till Radering 

Du kan begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. För att få uppgifter borttagna från din patientjournal måste du kontakta Inspektionen för Vård och Omsorg (“IVO”) på www.ivo.se. Vid godkännande från IVO kommer dina data att raderas av Purakliniken. Dock kan det finnas lagliga skyldigheter som hindrar omedelbar radering enligt bokförings- och skattelagar samt konsumenträttslagar.

Invända mot Behandling av Uppgifter för Allmänt Intresse och Myndighetsutövning

Om dina personuppgifter behandlas för allmänt intresse eller myndighetsutövning har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste specificera vilka typer av uppgifter du invänder mot.

Återkalla Ditt Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Kontakta oss för att göra detta.

Spärra Uppgifter i Din Patientjournal

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara tillgängliga för annan vårdpersonal än din behandlande tandläkare kan du begära att uppgifterna spärras för elektronisk åtkomst.

Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen.

Sammanhållen Journalföring

Vi tillämpar sammanhållen journalföring för att möjliggöra en effektiv och säker vård. Du har rätt att motsätta dig delning av dina uppgifter inom detta system.

Vi använder Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder vi cookies på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies enligt vår cookiepolicy.

Har du några frågor?

Om du har några frågor om vad den sammanhållna journalföringen innebär är du välkommen att kontakta oss på 08 – 120 164 60