Boka tid online

Hyalase

Vad är hyalase?

Hyalase är ett läkemedel som består av ett enzym som bryter ned hyaluronsyra som är den huvudsakliga beståndsdelen i fillers. Läkemedlet är ett licenspreparat godkänt av läkemedelsverket som endast legitimerade läkare kan ansöka om.

Inom medicin används hyalase för en rad olika saker däribland att öka upptagningsförmågan av läkemedel. Inom estetisk medicin används hyalase för att ta bort fillers i syfte att behandla asymmetrier, klumpar, inkapslingar och andra sidoeffekterna som kan uppstå av misslyckad fillers behandling.

Hyalase är ett snabbverkande medel som verkar i princip direkt. Dock svullnar man upp av nålstick och vätskan som hyalaset blandas ut med och man behöver vänta ut svullnaden innan man ser någon tydlig effekt. Hyalase verkar sedan i 48 timmar och vill man göra en påfyllning med hyalase eller behandla med fillers behöver man vänta i 2 veckor så att vävnaden får tid att återhämta sig.

Hyalase roll vid akuta komplikationer i samband med fillersinjektioner

Ansiktet är den vanligaste platsen var man sprutar in filler. Eftersom ansiktet är ett kärlrikt område finns det alltid en risk för komplikationer. Om fillers hamnar i ett blodkärl blir det som en propp i blodkärlet. En propp i blodkärlet kan det orsaka att vävnad som det blodkärlet försörjer går i nekros, dvs dör.

Det finns en rad olika förebyggande åtgärder erfarna behandlare vidtar (bland annat aspiration, använding av trubbig kanyl samt bedömning av kapillär återfyllnad) för att minska den risken. Skulle en komplikation uppstå ändå är det viktigt att man snabbt sprutar in hyalase i det området. Av den anledningen är det viktigt att man säkerställer att kliniken man besöker vet hur man handlägger sådana akuta komplikationer samt har tillgång till hyalase.

Kan man få bort all fillers med hyalase?

All fillers vi arbetar med går att ta bort med hyalase. Beroende på tjocklek och hårdhet på fillersen kan det dock vara mer eller mindre svårt. Det finns dock enstaka fillers på marknaden som inte går att ta bort eller är väldigt svårt att ta bort med hyalase. Det är viktigt att försäkra sig om att din behandlare använder sig utav några utav de mer välkända produkterna då det även finns fall där man trott att man har injicerat fillers men det de facto har varit något annat medel som inte går att ta bort med hyalase.

När kan man göra en ny fillerbehandling?

Då det tar ungefär ca 10 dagar innan du fått full effekt av en hyalasebehandling. Av den anledningen vill vi vänta cirka 14 dagar innan vi behandlar samma område med fillers igen.

Hur går borttagning av fillers med hyalase till?

Innan behandlingen med hyalase går någon av våra medicinska experter alltid igenom dina önskemål och förväntningar. Du får fylla i en hälsodeklaration och du får både muntlig och skriftlig information på vad man ska tänka på både innan och efter behandlingen.

Vid behandlingstillfället gör vi alltid ett pricktest innan behandling med hyalase. Ett pricktest görs genom att man spruta in en liten dos Hyalase i underarmen i syfte att se ifall någon allergisk reaktion uppstår. Pricktestet är en säkerhetsåtgärd som vi alltid utför oberoende om man gjort en hyalasebehandling tidigare. Skulle en allergisk reaktion uppstå har vår medicinska personal adekvat utbildning i att hantera och behandla dessa.

Om allting ser fint ut efter pricktestet kan man fortskrida med själva behandlingen. Vi applicerar bedövande lidokainsalva på injektionsområdet innan vi sprutar in själva hyalaset. I runda slängar så bryter en ampull med Hyalase ner motsvarande 1 ml fillers, vilket innebär att det kan behövas fler än en behandling för att få bort den oönskade fillern.

Efter behandlingen hålls du av säkerhetsskäl under observation i kliniken i 15-30 minuter. Vi bokar därefter in ett kostnadsfritt återbesök för att följa upp dig efter behandlingen.

Vad kostar det?

Prislista

  • En behandling 2000kr
Beroende på vilken viskositet som fillern som vi ska ta bort har samt vilken mängd som ska tas bort kan behandlingen behöva återupprepas.

Vanliga frågor & svar

Hyalase är ett läkemedel som kan medföra biverkningar. Den allvarligaste utav de är en allergisk reaktion till följd av hyalase. Därför är det viktigt att din behandlare är legitimerad, besitter kunskap i hur man behandlar en allergisk reaktion samt har de nödvändiga läkemedel som behövs vid en eventuell allergisk reaktion.

Utöver det behöver man göra ett pricktest innan behandling. Vid pricktest injicerar vi lite utav medlet i underarmen och utvärderar reaktionen. Gör din behandlare detta samt uppfyller ovannämnda ”krav” så kan du känna dig säker.

Hyalase är ett snabbverkande medel som verkar i princip direkt. Dock svullnar man upp av nålstick och vätskan som hyalaset blandas ut med och man behöver vänta ut svullnaden innan man ser någon tydlig effekt. Hyalase verkar sedan i 48 timmar och vill man göra en påfyllning med hyalase eller behandla med fillers behöver man vänta i 2 veckor så att vävnaden får tid att återhämta sig.
Svaret är ja. Tyvärr får man räkna med att hyalase bryter ned lite av kroppens egna hyaluronsyra när man tar bort fillers. Oftast behövs en månad för att kroppen ska återställa den förlorade hyaluronsyran. Detta är anledningen till att det kan se lite ”tomt” och skrynkligt ut efter en behandling med hyalase.
Vissa upplever att det svider till en del. Hyalase blandas ut med saltvatten vilket kan vara en delförklaring till att det svider. Önskar man en smärtfri behandling så kan vi alltid lägga bedövning.

Det kan finnas olika anledningar till att fillers inte går att få bort. Viss fillers är svårare än annan att få bort. T.ex har vi stylage som är en lite hårdare fillers, resultaten håller längre men det är också en fillers som är svårare att få bort. Viss filler är uppbyggd så att den i princip inte går att ta bort med hyalase, vi jobbar inte med någon sådan filler. I värsta fall kan man ha varit hos en behandlare som köpt sina produkter på ”svarta marknaden” och då är det inte alltid säkert att det är en hyaluronsyra som har injicerats.

Sammantaget är hyalase ett väldigt värdefullt ämne inom den estetiska branschen. Den används för att behandla allvarliga och mindre allvarliga komplikationer. Precis som vid all injektionsbehandling finns risker och det är därför vi tycker att all behandling med fillers ska vara noggrant genomtänkt.

Boka en behandling

Boka en behandling, eller kostnadsfri konsultation. För att se hur vi kan hjälpa dig.