Vanliga frågor och svar - FAQ

På denna sida hittar ni vanliga frågor och svar. Det finns mer information om de olika behandlingar på deras egna sidor. Hittar ni inte vad ni söker efter så kan ni alltid kontakta oss på 08-12016460 eller info@purakliniken.se.

Skalfasader

Innan vi sätter igång med själva behandlingen brukar vi scanna tänderna och ta fram ett resultatsförslag (uppvaxning).
Detta görs tillsammans med en tandtekniker som kommer att vara delaktig under hela processen. Denna process tar ca 2 veckor och när vi har fått en modell får du komma in för att se uppvaxningen. Du kommer även att få testa de temporära skalfasaderna i munnen och dela med dig av dina önskemål. Så fort de temporära skalfasaderna är godkända sätter vi igång med skalfasadsprocessen. Det innebär att vi under ett besök kommer att slipa på tänderna, ta ett avtryck samt sätta dit dina temporära skalfasader. Tandteknikern kommer sedan att bygga dina skalfasader för hand, vi brukar säga att man inte ska stressa under denna del. Ju längre tid tandteknikern får på sig att bygga dina skalfasader desto säkrare kan du vara på goda resultat. När tandteknikern är klar med dina skalfasader (i regel efter 2 veckor) kommer vi att boka in ett besök för att sätta de på plats. Slutligen bokar vi in ett återbesök för uppföljning av dina resultat.

Skalfasader är ett artistiskt arbete som är högst beroende av tandläkare och tandtekniker, samt kommunikationen melland dessa och patienten. Varje tandtekniker har sin egna unika stil och sätter sin egna prägel på skalfasaderna.
Som patient kan man få en bra uppfattning av sin behandlares unika stil genom att kolla på resultatsbilder.

Utöver dessa faktorer så är materialval en faktor som spelar stor roll i slutresultatet vid en skalfasadsbehandling.
Vi jobbar med porslin som ger bäst resultat vad gäller skalfasader. Det är ett material som kräver kompetenta tandtekniker då det är svårare att jobba med, slutresultaten blir dock mer högestetiskt.

Sammanfattningsvis är skalfasader ett artistiskt arbete, skillnaden kan vara enorm men vad man anser vara mer eller mindre fint är en subjektiv uppfattning.

Skalfasader är en permanent behandling som är tänkt att hålla. Viktigt att tänka på är dock att precis som dina vanliga tänder kan slitas och ta skada kan skalfasader också göra det. Skalfasader missfärgas inte och man kan inte heller få hål i de. Sköter man inte munhygienen finns det dock en risk att man får hål i ens egna tand som skalfasaden sitter fast på och då riskerar man förkorta skalfasadens livslängd. Det är därför viktigt att sköta munhygienen även när man har skalfasader. Sköter man om sina skalfasader och munhygienen ska de hålla upp emot 20 år. Vi brukar dessutom rekommendera bettskena samt att man inte överanstränger framtänderna (biter på naglar, isbitar etc.) då skalfasader liksom ens egna tänder kan ta skada av det.

Invisalign

Invisalign är de som var först med genomskinliga tandskenor. De har sedan haft ett patent på produkten i 15 år och har under denna tid gjort mycket studier och utvecklat en bra produkt.  Vi arbetar enbart med invisalign just på grund av den gedigna forskningen som finns bakom invisalign samt säkerheten som kommer med denna tandställning.
Dessutom har invisalign en rad garantier för att ge kunden så mycket säkerhet kring slutresultatet som möjligt.
Precis som vanlig tandställning är invisalign resultaten tänkt att hålla. Efter behandling sätter vi dit en retainer (metalltråd) som ser till att hålla tänderna på plats. Man får också en plastskena som man bör använda så ofta som möjligt (främst de 6 första månaderna efter behandling) för att försäkra sig om att tänderna inte flyttar på sig. Sköter man dessa delar efter behandling så är resultaten goda och risken för att tänderna flyttar på sig låg.
Det finns ingen specifik ålder för när man kan eller inte kan göra en invisalignbehandling. Viktigt att tänka på är att för de flesta växer käken upp till 25 års åldern. Det innebär att tänderna är mer benägna att flytta sig efter avslutat behandling, detta gäller även för traditionell tandställning. Är man noggrann med sin retainer är chanserna för ett permanent resultat dock höga. 

Tandblekning

Som regel brukar vi säga att tänderna inte blir vitare än sin grundfärg. Dvs den färgen man har haft när man var yngre. Det man får ha i åtanke är att med tandblekning får man bort missfärgningar som man samlat på sig genom åren. Vill man ha det vitare än sin grundfärg är fasader nästa alternativ, dock rekommenderar vi inte fasader i syfte att enbart få vitare tänder.
Studier har visat på likvärdig effekt av hemma blekning och klinikblekning. Klinikblekning ger snabbare effekt men är dyrare över tid, medans hemmablekning tar längre tid. Vi brukar oftast rekommendera hemma blekning i skena förutsatt att rätt blekningsmedel används(vilket finns att köpa på kliniken).

Blekning kan vara skadligt för tänderna om man bleker för mycket. Däremot finns det ingen större risk för skador om man bleker vid enstaka tillfällen med jämna mellanrum.

Det är vanligt med övergående ilningar en period efter att du blekt tänderna. Detta innebär dock inte att du gjort än större skada på emaljen utan är ett resultat av att blekningsmedelet öppnat upp porer i tänderna. Vi rekommenderar att man använder extra tillskott av fluor, tex i munskölj, efter en blekning för att hjälpa reparera dessa porer.

Fillers

Vi erbjuder bedövning i form av salva. Det tar dock inte bort hela smärt sensationen utan hjälper lite grann. Vill man vara fullt ut bedövad så går det att åstadkomma i vissa områden med injektions bedövning. Tex läppar där vi kan injektera insidan av läppen och på så vis helt blockera smärtan.
De flesta tillverkarna brukar säga att man får räkna med ett år. Det är dock väldigt individuellt och kan hålla mycket längre för vissa medans andra upplever att de försvinner väldigt snabbt. Vår erfarenhet är att det i de flesta fall håller i minst ett år för att därefter successivt försvinna.
Alla injektionsbehandlingar medförs av risker oberoende av behandlaren. Det som behandlare kan göra för att minimera riskerna är bla god vårdhygien, komplikations kännedom, komplikations beredskap och självklart en vårdutbildning. Sköter man dessa delar så minimerar man riskerna väldigt mycket. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en behandling inte är helt riskfri och varje behandling bör vara genomtänkt både från kunden och utövarens sida.

Botox

Hur ofta man väljer att utföra botoxbehandlingar är individuellt. Botox håller dock i 3-4 månader innan effekten går ut, vi gör därför inga behandlingar förens 3 månader har gått sedan din senaste behandling.
Detta för att det finns en risk för resistensutveckling om man utför behandlingar med tätare mellanrum än 3 månader. 
Botox kan användas och används i medicinskt syfte för att behandla migrän. Studier har visat på bra effekt även vid andra tillstånd som spänningshuvudvärk samt tandpressning/gnissling. 
Vetenskapen bakom det är som så att man med botox blockerar signaler till muskeln. Detta leder till att muskeln väg till ansträngning bli längre och man slappnar av i muskeln. På så sätt får man inte heller den typiska huvudvärken associerat med spänningstillstånd.
Tiden till effekt beror till stor del på individuella faktorer samt vilken typ av botox (botolinumtoxulin) man använder sig utav.
De produkterna vi arbetar med ger effekt efter några dagar, maxeffekten ser man dock efter tre veckor. Därför brukar vi alltid rekommendera att man väntar ut sina tre veckor innan man bokar en korrigering. 

Trådlyft

Med injektionsbehandlingar kan vi behandla volym förluster, rynkor och veck samt skulpturera. Precis som namnet implicerar så funkar trådlyft som ett lättare ansiktslyft. Med trådlyft kan vi lyfta upp hängande partier och ge spänst samt struktur till huden. Har man mycket hängande partier är ett kirurgiskt ansiktslyft mer rekommenderat. Är man däremot ute efter ett mer subtilt lyft är trådlyft ett bra alternativ.

En vanlig uppfattning om trådlyft är att det gör väldigt ont. Det är absolut ingen smärtfri behandling men de flesta uppger att det kändes mycket mindre än förväntat. Inför våra trådlyft behandlingar bedövar vi rikligt. Det man ska ha i åtanke är att man får bort en stor del av smärt sensationen med bedövning men kroppen reagerar fortfarande på tryck vilket för vissa kan upplevas obehagligt.

Efter behandling är det vanligt med ömhet och att man känner sig begränsad i rörelse. Receptfri smärtlindring har god effekt efter behandlingen.

Resultatets hållbarhet är beroende av mängden trådar då fler trådar ger ett starkare lyft. Trådarnas hållbarhet är dock 1-2 år och precis som fillers kan man behöva återupprepa behandlingen för att bibehåll resultat.

Hyalase

Hyalase är ett läkemedel som kan medföra biverkningar. Den allvarligaste utav de är en allergisk reaktion till följd av hyalase. Därför är det viktigt att din behandlare är legitimerad, besitter kunskap i hur man behandlar en allergisk reaktion samt har de nödvändiga läkemedel som behövs vid en eventuell allergisk reaktion.
Utöver det behöver man göra ett pricktest innan behandling. Vid pricktest injicerar vi lite utav medlet i underarmen och utvärderar reaktionen. Gör din behandlare detta samt uppfyller ovannämnda ”krav” så kan du känna dig säker.
All fillers vi arbetar med går att ta bort med hyalase. Beroende på tjocklek och hårdhet på fillersen kan det dock vara mer eller mindre svårt.  Det finns dock enstaka fillers på marknaden som inte går att ta bort eller är väldigt svårt att ta bort med hyalase. Det är viktigt att försäkra sig om att din behandlare använder sig utav några utav de mer välkända produkterna då det även finns fall där man trott att man har injicerat fillers men det de facto har varit något annat medel som inte går att ta bort med hyalase.
Hyalase är ett snabbverkande medel som verkar i princip direkt. Dock svullnar man upp av nålstick och vätskan som hyalaset blandas ut med och man behöver vänta ut svullnaden innan man ser någon tydlig effekt. Hyalase verkar sedan i 48 timmar och vill man göra en påfyllning med hyalase eller behandla med fillers behöver man vänta i 2 veckor så att vävnaden får tid att återhämta sig.