Boka tid online
/
/
Vad är botox?

Vad är botox?

Till och med om man inte kan något om estetiska injektioner. Så har man nog hört om botox. Hur kommer det sig att detta ämne har blivit synonymt med så mycket annat? Botox i läpparna, botox i pannan, frusna ansikten, huvudvärk och migränbehandling. Ja man hör om botox i nästan alla möjliga sammanhang. Faktum är att botox är det absolut vanligaste estetiska ingreppet idag. Men hur kommer det sig att det har blivit så populärt?

För att ge ett bra svar på detta behöver vi dels grotta ned oss i detaljer, dels gå tillbaka lite i tiden.

Vad är botox?

Botox är i grund och botten ett gift som produceras av en bakterie, clostridium botulinum. Giftet har som effekt att den paralyserar muskler. Vilket kanske är det man eftersträvar vid injektioner i pannan, med botox kan vara farligt när andningsmusklerna påverkas.

Är det farlig?

När man läser stycket ovan så kanske man tänker att botox är farligt. Det är det definitivt, botox är världens farligaste gift vilket är varför det också är väldigt effektivt. Men botox går från det här farliga giftet till att bli en relativt harmlös substans genom en rad olika processer. När ämnet har gått igenom mängder med läkemedelsproduktion, utspändning och kontroller, så är den utspädd till den grad att det skulle krävas väldigt höga nivåer för att ge en allvarlig reaktion. Det är anledningen till att vi kan använda botox utan att behöva tänka närmre på hur farligt ursprungsformen är.

Hur funkar botox?

För att våra muskler ska kunna kontrahera behöver vårt nervsystem skicka signaler till muskeln. Botox har som effekt att den stoppar signalöverföring från nerven till muskeln. Detta gör den genom att sätta stop för ett ämne (signalsubstans) som är delaktig i signalöverföring, nämligen acetylkolin. Resultatet utav detta blir att muskeln inte kan kontrahera.

Men botox har effekt på fler signalsubstanser än acetylkolin. Det påverkar även utsläpp av signalsubstanserna glutamin och substans p som har en roll i smärta och inflammation. Av denna anledning (kombinerat med en muskelavslappnande effekt) kan man använda sig utav botox för att behandla smärttillstånd som migrän.

Botoxens historia

År 1895 förgiftades flertalet personer i belgien som hade ätit skinka under en begravningsceremoni. Dessa personer hade blivit botox förgiftade. En belgisk forskare Emilie Pierre hade då uppmärksammat att symtomen var kopplade till musklernas funktion. Man har under lång tid sedan dess försökt isolera ut giftet botox för att ta användning av dess muskelavslappnande effekter. Men det var först runt 1940 som man lyckades med att isolera ut giftet.

År 1970 började man testbehandla skelning med botox. Under dessa försök upptäckte man att glabella muskeln (det vi kallar argrynkan) förlorade sin aktivitet. Sedan dess har man funnit en rad olika användningsområden för botox. Bland annat behandling utav:

  • Migrän
  • Hyperhidros (svettning)
  • Skelning
  • Urininkontinens

Hur går en behandling med botox till?

Botoxen förbereds genom att lösas upp i steril koksaltlösning. Området för injektion tvättas rent och någon bedövning innan brukar sällan behövas. Därefter markeras injektionspunkterna ut med en penna. Doser samt injektionspunkter injiceras är baserat på både forksning och erfarenhet.
Botoxet injiceras sedan i muskeln eller strax ovanför. Total behandlingstid är 30 minuter men själva injektionerna tar inte mer än 5-10 minuter.

Inom 2-3 veckor efter behandling brukar vi rekommendera ett återbesök för att korrigera resultaten. Vi sätter hellre för lite än för mycket botox initialt och en korrigering kan då vara bra för att fylla på med botox och förstärka resultatet.

Behandlingsresultatet börjar att gå ur kroppen efter 3 månader, för vissa varar det ca 4 månader medans vissa kan ha effekt så länge som 6 månader.

Är det någon skillnad på olika typer av botox?

Svaret är i stora drag nej. Namnet botox tillhör läkemedelsföretaget allergan men botolinum toxin som det egentligen heter finns i olika namn från en mängd olika företag. Andra populära namn är: Vistabel, Dysport och Xeomin. Dessa produkter skiljer sig inte mycket från varandra. Det är i grund och botten en och samma substans. Var och en utav dessa produceras i välkända och starkt kontrollerade lab och studier gjorda visar på likvärdig effekt hos alla produkter.

Det vi har noterat är att de olika märkena kan ge mer eller mindre effekt i perioder. Därför tycker vi om att stundvis skifta mellan de olika produkterna

Kommer det se onaturligt ut?

En av de vanligaste missuppfattningarna om botox är att det ser onaturligt ut. Hur mycket effekt man vill ha går att styra helt och hållet själv. Vid lägre doser får man en mindre hämmad muskel. Vid högre doser en mer hämmad muskel. Man ska dock ha med sig att lägre doser ger kortare effekt.

Hjälper botox verkligen mot huvudvärk?

För att svara på den frågan måste vi först prata om huvudvärk. Det finns många orsaker till huvudvärk och många typer av huvudvärk. Till exempel migrän, klusterhuvudvärk och spänningshuvudvärk. Orsaken till migrän är ännu inte helt kartlagd men man tror att det beror på ett samspel mellan nerver och blodkärl som tillslut orsakar ett smärttillstånd. Detta smärttillstånd kan leda till stt man spänner sig och därmed förvärras av en spänningshuvudvärk. Migrän brukar i vanliga fall vara ensidigt medans spänningshuvudvärk sitter som ett pannband runt huvudet. Botox har en effekt mot migrän genom att påverka flertalet signalsubstanser som styr inflammation, smärta och muskelaktivitet.

Vid spänningshuvudvärk är den enkla förklaringen till botoxens effekt att musklerna hindras från att hålla sig spända och därmed släpper huvudvärken.
Klusterhuvudvärk är tex inte en huvudvärk som går att åtgärda med botox. Men migrän och spänningshuvudvärk mer sannolikt behandlingsbart (även om det inte finns garantier).

Kuriosa

Visste du att en av våra behandlare är bland de mest erfarna botoxutförarna i landet. Här kan ni läsa mer om våra behandlingar av botox i Stockholm.

Taggar

Utforska mer

Vad är ett Hollywoodsmile?

Vad är hyalase?

Vilka tandställningar finns?

Boka en behandling

Boka en behandling, eller kostnadsfri konsultation. För att se hur vi kan hjälpa dig.